BETA
Nebankovní půjčky online

Myslíte si, že nikde není nebankovní půjčka bez poplatků? Tak to jste online žádost o půjčku nevyplnily u nás. Naše nebankovní půjčka je bez poplatků

Požádat

Půjčka online, nebankovní půjčka online, rychlá půjčka

Hledáte řešení ze své zdánlivě neřešitelné situace, kdy se utápíte v dluzích? Vaše nemovitost je zcela zadlužena a Vy žádáte o pomoc, aby Vám někdo z tohoto kruhu pomohl ven, abyste získali možnosti v životě, které si přejete? Je to běh na dlouhou trať, když se člověk chce zbavit všech dluhů a zajistit si tak klidné stáří? Je to vůbec možné?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Na dnešním trhu existuje spousta společností, které nabízejí řešení pro tuto skupinu lidí, i my jsme jednou z nich. Naše společnost vyniká díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům. Co Vám tedy můžeme poskytnout za služby? Nejdříve společně sjednáme půjčku, od které se odpíchneme. Nabízíme půjčky bez registru v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč s tím, že ji musíte zajistit nemovitostí. Půjčka bez registru znamená, že nepohlížíme na skutečnosti v registru dlužníků. Ve Vašem případě se bude jednat o zadluženou nemovitost nebo to může být nemovitost i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž i Vašeho přítele. Může se jednat o každou nemovitost? Ne, máme jednu podmínku a to, že musí být zapsána na katastrálním úřadě. Nemovitostí tedy může být dům, byt, louka, pole nebo orná půda. V případě nepřesností z hlediska právního tyto nepřesnosti opravíme nebo je budeme akceptovat.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Odvíjí půjčka od ceny nemovitosti? Odvíjí a to tím způsobem, že Vám maximálně půjčíme 80% z ceny nemovitost. Tedy pokud nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč, půjčíme Vám nejvíce 1.600.000,- Kč. Půjčku sjednáme podle Vašich představ a nabídneme Vám produkt, který pokud zamítneme, tak za tuto nabídku nic neplatíte. Ani v tom případě, že chcete půjčku sjednat předem. Za jak dlouho půjčku dostanete? Na Vašem účtu se půjčka objeví již do 3 dnů od Vaší žádosti.

Půjčku máte, ale co se zadluženou nemovitostí? V tomto případě okamžitě vyplácíme exekuce jednáme s exekutorským orgánem o výší dluhu, kdy se snažíme snížit dlužnou částku nejvíce. Jestliže jste si vzali v minulosti nevýhodnou půjčku, tak budeme jednat s jejími věřiteli, případně vymáhací agenturou. Daří se nám domluvit lepší podmínky k vyplacení závazku díky dlouholeté praxi a získaným kontaktům. V nejhorším případě podáme žalobu a budeme problém řešit právní cestou k Vašemu prospěchu.

Pokud by bylo nutné Vaši nemovitost prodat, tak Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy je půjčka splatná z prodeje nemovitosti. Jestliže řešením by bylo vykoupit Vaši zadluženou nemovitost, tak Vás ponecháme bydlet formou nájmu v nemovitosti, kde nájem je splatný z částky nemovitosti.

Dlužíte-li u více společností, a díky tomuhle jste se dostali do složité finanční krize, sjednotíme Vaše půjčky do jedné. V tomto případě se ve většině případů dostaneme na zlomek částky před konsolidací.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Vznikli Vám tak problémy se splácením půjčky? Nezoufejte, máme pro Vás řešení v podobě domluvy, kdy Vám nastavíme individuální splácení. To znamená, že po určitou dobu budete splácet jen část své splátky, např. během 2 let splácet jen 2/3 splátky.

Díky našemu ohleduplnému jednání vyřešíme Vaši komplikovanou situaci, kdy zajistíme vše tak, abyste z ní vyšly kladně. S financováním a nemovitostmi dokážeme vše podle přání klientů.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.nebankovnipujckyonline.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.